Titania-koncernen har förvärvat bostadsmodulproducenten och fastighetsutvecklaren New Living, nyligen namnändrat från Junior Living. Förvärvet omfattar hela verksamheten och innefattar totalt tre bolag innehållande bland annat en modulfabrik, pågående projekt, organisation, inventarier, byggsystem, patenträttigheter, varumärken samt övriga immateriella rättigheter.

Förvärvet innefattar även ett kommunalt markanvisningsavtal i Salems centrum på ca 100 lägenheter samt andra bostadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden i Stockholmsregionen. Den totala köpeskillingen uppgår till 13,1 miljoner kronor. Samtliga bolag har tillträtts och affären gjordes med eget kapital.

Einar Janson, VD på Titania:

– Vi är mycket glada över att ha fått den unika möjligheten att göra ett förvärv av en de mest erfarna producenterna av kvalitetsbostadsmoduler i Sverige till ett mycket fördelaktigt pris. Att den här möjligheten kom upp beror förstås på det mörka läget för byggstarter generellt där så många bolag har satt paus i nybyggnation. Det är märkligt att tänka att bara 1,5 år tillbaka i tiden var det högattraktivt för fastighetsbolag att köpa in sig dyrt med mindre ägarandelar eller investera från grunden i bostadsproducenter med fabrikstillverkning medan vi nu kan göra ett totalförvärv på dessa nivåer av en färdig fungerande kvalitetsverksamhet. För Titanias del passar förvärvet mycket bra just i nuläget. New Living producerar i dagsläget Titanias bostadsmoduler för Täby Boulevardprojektet och har arbete med det året ut. Efter detta har Titania ett flertal startklara projekt i projektportföljen som är anpassade för modulproduktion och kan fylla New Livings produktionskapacitet under de kommande åren. I tillägg har New Living egna långt gångna förhandlingar gällande produktion av bostadsprojekt.

– New Living är speciella i att de har producerat ca 1 500 bostadsmoduler och även har en design med höga gestaltningsmässiga kvaliteter. New Living vann bland annat tillsammans med arkitekten Andreas Martin-Löf Arkitekter Nordic Architecture Fair Award 2017 för ett projekt på 280 lägenheter i Västberga.

För just Titania är detta särskilt viktigt eftersom vi är verksamma i Stockholmsregionen med hårdare krav på arkitektonisk kvalitet i utformningen av byggnaderna. Att bygga med moduler är alltid enklare, snabbare och mer miljövänligt än platsbygge men gestaltningskraven i Stockholmsregionen sätter begränsningar som exkluderar många traditionella modulsystem. Så är inte fallet med New Living. Systemet är flexibelt, smart och gestaltningstänkandet har funnits med från början.

– Rent organisatoriskt blir det inte så stor skillnad för oss med tillskottet i koncernen. Vi har arbetat väldigt nära New Living från tidiga skeden bland annat med Täby Boulevard-projektet i flera år och är väl insatta i verksamheten. Grundarna och nyckelpersoner i New Living kommer att finnas kvar och vi känner att vi kan varandra och fungerar bra tillsammans. Med vår egen bakgrund i byggproduktion har vi också ett generellt tänkande och historik av att kontrollera hela värdekedjan vilket förvärvet ligger i linje med. Vi har också under några år varit fokuserade på att driva detaljplaner men många av planerna närmar sig nu färdigställande och produktionsfokus kommer successivt att öka. Titanias hyresrättsprojekt som alla ligger i stationsnära lägen i Stockholmsregionen bedömer vi är ekonomiskt lönsamma och finansiellt genomförbara även i lägen när ränteläge och konjunktur är sämre så vi har inga planer på att pausa projekt.

New Living är speciella i att de har producerat ca 1 500 bostadsmoduler och även har en design med höga gestaltningsmässiga kvaliteter.

Einar Janson, VD på Titania:

Claes Eliasson, VD New Living:

– Som en av de säljande delägarna får jag gratulera Titania till ett mycket fördelaktigt förvärv. Det finns stora värden inbyggda i utveckling av byggsystemen, produktionsprocesserna i fabriken och i organisationen och det är ingen hemlighet att en försäljning knappast skulle ha varit aktuell på de här nivåerna om inte utsikterna för nyproduktion i närtid generellt skulle ha varit så svaga som de är idag. Genom Titanias förvärv skapar vi tillsammans förutsättningar för smidigare och bättre processer i syfte att göra produktionen av Titanias kommande bostäder billigare och bättre. Det är samtidigt inspirerande att se att Titania är villiga att fortsätta ta kortsiktig risk och gå mot strömmen i detta läge och planera nya byggstarter där den långsiktiga uppsidan torde vara betydande. Jag ser fram emot att arbeta med Titania som nya ägare. Efter att ha arbetat tillsammans under flera år uppskattar jag Titania för att de är raka, transparenta och har ett genuint byggkunnande och därmed också djup kompetens om hela fastighetsutvecklingsprocessen, från råmark till moderna och långsiktigt hållbara boendemiljöer.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Ladda hem pressmeddelande

Titania förvärvar New Living (fd Junior Living)