Världen står inför stora utmaningar miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vår ambition är att bidra med ett långsiktigt åtagande inom dessa olika aspekter av hållbarhet.

Färre transporter

Våra lägenhetsmoduler byggs inomhus i en torr och kontrollerad miljö vilket gör att vi kan minimera materialspill, säkra kvalitet, minska risken för garantifel och arbeta effektivt. Eftersom produktionen sker i vår svenska fabrik begränsar vi antalet transporter till byggplatsen.

screenshot-2022-12-13-at-11-53-50
Stommen kommer på plats
_mno7644b-72
Effektiv produktion i vår egen fabrik

Med svensk produktion och lokala material kan vi begränsa transportkostnader och leverera hållbara, gedigna boenden.

new-living29605b-72
Specialiserade hantverkare inom alla discipliner

Kortare ledtider – bättre ekonomi

Genom att vi kan förbereda marken och montera stommen parallellt med att modulerna byggs i fabriken förkortar vi produktionstiden kraftigt. Det ger lägre byggkostnader och skapar förutsättningar för ekonomisk hållbarhet i alla led.

Läs mer 

new-living29437b-72

Tryggare arbetsmiljö inomhus

Att arbeta inomhus ger våra medarbetare betydligt bättre arbetsvillkor och en tryggare arbetsmiljö i trivsamma lokaler.

Med modern teknik vill vi göra det möjligt för bostadsköpare att skaffa ett prisvärt hem där de inte behöver göra avkall på kvalitet eller boendemiljö.

_dsc9664

Demokratiskt byggande

Att göra god arkitektur tillgänglig för fler till ett rimligt pris, är en av våra starkaste drivkrafter. Med vår effektiva byggprocess frigör vi resurser för att skapa boenden som överträffar det förväntade. Genom att tillföra innovativa lösningar på boendemarknaden vill vi bidra till socialt hållbara miljöer där människor trivs och mår bra.

 

screenshot-2022-12-08-at-13-35-16 201211_exterior_restaurangen_view_final_low_res_portrait

Vårt arbete för ett klimatsmart och hållbart byggande pågår hela tiden och just nu är vi i full gång med att förbereda certifieringen av vår byggnation för klassningen Svanen.